עיצוב לוגו ואתר ל'פלסטר'
למרכז חינוכי במחלקת ילדים בי"ח קפלן ברחובות. הפרוייקט כלל עיצוב אתר אינטרנט, לוגו ואייקונים.