עיצוב לוחות שנה
של עבודות ויצירות פרי ידם של ילדים מאושפזים לגיוס תרומות לטובת המרכז החינוכי במחלקת ילדים, בית חולים קפלן.