כתיבת כתבות לעיתון יצירה 'קסם היצירה':
עיצוב רעיונות, ביצוע , צילום וכתיבה