כתיבה ועריכה של מצגות לימודיות לילדים ולנוער
במגוון נושאים לילדים בגילאים שונים ובנוסף ניהול קמפוס למידה מרחוק.