עיצוב ניוזלטר חודשי לחברות שונות
איסוף החומר, עיצוב, כתיבה ופרסום