ניהול קמפוס למידה מרחוק לעמותת קדימה מדע-קו אור לשירות ילדים המאושפזים בבתי חולים: גיוס מדריכים והדרכתם. בנייה ועיצוב מצגות לימודיות המסייעות לילדים להתגבר על אובדן ימי לימודים. בניית מערכת שעות, פיקוח וסיוע בהדרכה. שיתוף פעולה עם מכללות להוראה והנחיית  סטודנטים.