תמי  הורוביץ
טלפון: 9011359-050
 tamiziv@netvision.net.il